06 - 46752234 info@keerbei.nl

Medisch Pedicure KEERBEI

De medisch pedicure is breed opgeleid en kent meer behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek dan de basis branche pedicure. Naast het vak medisch pedicure kun je ook kiezen voor een deel module van dit vak. Zo kun je langzaam naar het diploma medisch pedicure toewerken en je specialiseren in een onderdeel van dit vakgebied. Een veel voorkomend voorbeeld is de pedicure met aantekening “Risico voet”. De pedicure die deze bezit, heeft na de opleiding basis pedicure alleen deze deelmodule gehaald.

De examinering van het diploma wordt uitgevoerd door TCI (stichting Toets Centrum Intereducatief).

Zij staan onder toezicht van een externe en neutrale toezichthouder die wordt ingehuurd door Bravo. Stichting Bravo geeft met ingang van 1 januari 2018 de diploma’s pedicure en medisch pedicure in eigen beheer af.

Alle (medisch) pedicures die aan de toelatingseisen voldoen, worden vermeld in het Kwaliteits Register voor Pedicures (KRP). Zorgverleners en consumenten kunnen zo gericht zoeken naar pedicures die gespecialiseerd zijn in de zorg.

Per ingang van januari 2018 gelden onderstaande regels volgens het KRP systeem PROCERT

Punten totaal behalen = 24

9 Punten in domein voetzorg

3 punten in domein kwaliteit

6 punten in domein professionaliteit

6 punten vrij naar keuze

PEDICURE PLUSSERS (aantekening diabetes en reuma)

Punten totaal behalen = 21

Er mogen maximaal 3 punten in de vrije ruimte worden behaald.

De rest moet verplicht in de beroepsvereiste domeinen.

PEDICURE PLUS (aantekening diabetes of reuma)

Punten totaal behalen = 15

Alle punten moeten behaald worden in de beroepsvereiste domeinen.

LET OP!

Je mag niet alle punten in één jaar behalen!

Verplicht E-learning cursus volgen bij Provoet

Wat zijn de hoofdpunten in dit vak?

 • De medisch pedicure houdt zich, net als de pedicure, bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen;
 • Afhankelijk van de klachten van de cliënt, voert de medisch pedicure de passende specialistische behandeling uit. Je kent de juiste technieken, materialen en werkvolgorde;
 • De medisch pedicure past anti-druktechnieken toe of vervaardigt ortheses, brengt nagelprothesen aan en voert nagelreparaties uit;
 • De medisch pedicure behandelt de risicovoet, waarbij een verhoogd risico aanwezig is op complicaties (problemen die ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing);
 • De medisch pedicure weet wanneer zij moet doorverwijzen naar andere disciplines en werkt op vakkundige wijze volgens de code van de voetverzorger.

Om alle werkzaamheden goed te kunnen verrichten is een uitgebreide- en deskundige opleiding nodig. Je wordt voorbereid om alle handelingen zelfstandig te kunnen uitvoeren.

Je kunt uiteindelijk in jouw eigen praktijk aan het werk of ambulant werken in de verschillende zorgcentra.

Het is ook mogelijk om in loondienst te werken bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingshuizen, wellness centra of een grote pedicurepraktijk.
Na het behalen van je diploma medisch pedicure bij KEERBEI weet je hoe je om moet gaan met hospitality, de standaardtaken en handelingen maar ook de meer complexe taken. Je weet wanneer je een cliënt moet doorverwijzen. Je kunt een heldere rapportage schrijven en bent daarnaast ook nog in staat een goed ondernemer te zijn.

 

Theorie en praktijk
De opleiding tot medisch pedicure bij KEERBEI bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.
In het theoriegedeelte maak je je de leerstof eigen en ontwikkel je inzichten die nodig zijn om het vak op een professionele wijze uit te oefenen.

In het praktijkgedeelte breng je de theorie in praktijk en ga je onder begeleiding van de docent zelf aan het werk. In de praktijkruimte zijn stoelen, werktafels en motoren aanwezig.

Tijdens de praktijk lessen leer je:

 • Diabetische voet, incl. screening;
 • Reumatische voet, incl. screening:
 • Overige risicovoet, incl. screening;
 • Anti-druktechnieken;
 • Orthesiologie;
 • Nagelbeugeltechnieken;
 • Nagelreparatie.

De praktijklessen vinden plaats bij Podiamed in Rotterdam.

 

Materialenpakket

KEERBEI werkt met de exclusieve producten voor Pedicure van Strictly Pure. In jouw praktijkpakket vind je alles wat je nodig hebt tijdens je opleiding. De motor kun je ook aanschaffen bij Podiamed. Je krijgt dan alle begeleiding om een motor te kiezen die bij jou én jouw budget past. 

 

Indeling opleiding
De volledige opleiding tot medisch pedicure duurt 6 tot 15 maanden. Dit hangt af het eigen studie tempo.
2 dagdelen theorie
8 dagdelen praktijk
2 dagdelen ondernemersvaardigheden

Onderverdeeld in:

 

Deelmodule Risico voet
1 dagdeel theorie
3 dagdelen praktijk

 

 

 

Deelmodule Specialistische technieken

1 dagdeel theorie
5 dagdelen praktijk

Deelmodule Ondernemersvaardigheden
2 dagdelen training

 

 

 

Leermiddelen
Wij werken met de boeken van Les Pieds. Deze vakboeken zijn in een geheel nieuwe stijl en competentiegericht geschreven. De auteur van deze boeken is Hennie Rothman.

De theorie van deze opleiding omvat de volgende onderdelen:

 • De diabetische voet;
 • De reumatische voet
 • Overige risicovoeten;
 • Antidruktechniek en praktijk;
 • Nagelregulatietechniek;
 • Nagelprothesetechniek;
 • Ondernemersvaardigheden.

Voor de theorie krijg je een persoonlijke docent toegewezen die jou het hele opleidingstraject zal begeleiden.

Elk theoretisch deel wordt afgesloten met een theoretisch proefexamen.

Voor deze studie heb je de vooropleiding basisbranche pedicure nodig.

Studiebelasting
De studiebelasting is ongeveer 2 uur per week. Natuurlijk is dit wel per student en studietempo variërend.

 

Toetsing
De opleiding Medisch Pedicure wordt afgesloten met een erkend TCI diploma.

Het examen zal bestaan uit

4 theorie examens
 • 4.11.1 De diabetische voet
 • 4.11.2 Reumatische voet
 • 4.11.3 Overige risicovoet
 • 4.12   Specialistische technieken
2 praktijkexamens
 • 4.11  Beroepssimulatie risico voet
 • 4.12  Beroepssimulatie specialistische technieken
1 mondeling examen (criterium gericht interview)
 • 4.3.1 Portfolio-assessment ondernemers vaardigheden.

 

Dit examen wordt afgenomen door TCI, stichting Toets Centrum Intereducatief in Schoonrewoerd.

Maak jouw droom waar!